Suurtapahtuma suunnittelu visualisointi malli
Suurtapahtuma stadion

Tila on areena

Suur­tapahtumat

Suunnittelemme sekä 3d-visualisoimme kaiken kokoisten tapahtumien tapahtumaympäristöjä. Suurien tapahtumien suunnittelussa keskeistä on tapahtumaturvallisuus sekä toimiva ”People Flow”.

Suurien tapahtumien alueiden suunnittelussa korostuu hyvä yhteistyö tapahtumajärjestäjän, tapahtumatilan, turvahenkilöstön sekä viranomaisten välillä.

Konseptikuvien avulla voidaan esitellä alueen käyttöä, esittää vaihtoehtoisia toteutustapoja, esitellä tilat yhteistyökumppaneiden esittelypisteille, sekä esitellä mainoskoneiden näkyvyys sponsoreille. Teemme 3d-visualisointeja lähtötietomalleja tapahtuma-alueista myös toimeksiantoina.

Ohessa konseptikuvia suurtapahtuman tapahtuma-alueesta.

Katso myös:

TUTUSTU MYÖS

Tapahtuma­ympäristöt

Teemme kokonaisvaltaista kokemuksellisten tapahtumaympäristöjen tilasuunnittelua. Osaamme suunnitella kiinnostavia ja yllättäviä ympäristöjä niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin. Kun hankkeet 3d-visualisoidaan laadukkaasti, voidaan myös varmistua siitä, että asiakkaat ja tuotannon sidosryhmät pääsevät tutustumaan tulevaan toteutukseen.
TUTUSTU MYÖS

Tapahtuma­ympäristöt

Teemme kokonaisvaltaista kokemuksellisten tapahtumaympäristöjen tilasuunnittelua. Osaamme suunnitella kiinnostavia ja yllättäviä ympäristöjä niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin. Kun hankkeet 3d-visualisoidaan laadukkaasti, voidaan myös varmistua siitä, että asiakkaat ja tuotannon sidosryhmät pääsevät tutustumaan tulevaan toteutukseen.
TAPAHTUMAMUOTOILU

Hyvin muotoiltu tapahtuma on elämys kaikilla aisteilla

Luomme persoonallisia ja nykyaikaisia tapahtumakonsepteja, joissa luovuus, tekniset ja sosiaaliset elementit yhdistyvät näyttäväksi ja eheäksi kokonaisuudeksi.