Tapahtumatuotanto

Tapahtumien kokonais­tuotanto avaimet käteen

Tuotamme kaikki palvelut, mitä tapahtumien toteutus vaatii. Autamme konseptin ideoinnissa sekä tapahtuman sisältöjen tuotannossa. Hoidamme kaikki tapahtumaympäristön järjestelyt ennen ja jälkeen tapahtuman. Suunnittelemme tilat ja lavastukset sisustuksineen, somistuksineen sekä valaisutoteutuksineen. Huolehdimme kutsujen, tarjoilujen, opasteiden, esteettömyyden ja tapahtumaturvallisuuden hallinnasta, sekä tarjoamme tapahtumahenkilökunnan sekä teknisen tuen tapahtuman ajaksi.

Millaista kohtaamista suunnittelet?
Mietitään yhdessä, millainen tapahtuma saavuttaa parhaiten tavoitteesi.

Henkilöstö­tilaisuudet

Henkilöstötilaisuus voi olla yhteinen henkilöstöpäivä, juhla- gaala- tai muu henkilöstötapahtuma, johon voidaan liittää niin asia- kuin viihdeosuuksia, erilaisia ohjelmallisia tai aktivoivia kokonaisuuksia, sekä myös show-elementtejä. Toteutamme ja ideoimme kanssanne yrityksenne näköiset henkilöstötapahtumat, iltatilaisuudet, dinnerit ja muut vastaavat mieleen jäävät kokonaisuudet.

Sidosryhmä­tilaisuudet

Onnistunut sidosryhmätilaisuus on suhdemarkkinointia parhaimmillaan. Tilaisuus edistää ja vahvistaa yrityksen, organisaation tai muun toimijan verkostoja ja liiketoimintaa. Keskity sinä edistämään asiaasi ja huolehtimaan vieraistasi, me hoidamme loput. Luomme puitteet, jossa vuorovaikutus toimii, ja jossa jää myös tilaa yllätyksille ja spontaanisille kohtaamisille.

Konferenssit

Tuotamme erikokoisia konferenssitilaisuuksia, jotka voivat jakautua myös eri tiloissa tapahtuvaan samanaikaiseen toimintaan. Konferenssiohjelmassa voi olla erilaisia ryhmätilaisuuksia, kokouksia, esitelmiä ja muuta oheisohjelmaa. Toteutamme myös konferenssitilaisuuksiin liittyvät iltatilaisuudet. Huolehdimme kokonaisuuden hallinnasta suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Voimme myös auttaa yksittäisissä konferenssijärjestelyissä, oheistapahtumien tuotannoissa tai tila- ja lavastussuunnittelussa erillisesti.

Yleisö- ja kuluttaja­tapahtumat

Toteutamme monimuotoisia yleisö- ja kuluttajatapahtumia niin ulko- kuin sisätiloissakin. Yleisötilaisuus voi olla konsertti, juhla, seremonia, kilpailu, markkinatapahtuma, messu tai muu tilaisuus, johon pääsevät paikalle myös muut kuin kutsuvieraat. Toteutamme myös kokemuksellisia markkinointitekoja, ja kampanjoita, joiden kautta luomme yrityksen brändiä ja tuotteita vahvistavia tarinoita ja ympäristöjä.
Avustamme kiinnostavien ja toimivien tapahtumien suunnittelussa sekä kaikissa käytännön järjestelyissä. Huolehdimme myös, että kaikki luvat ja turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Messut ja näyttelyt

Onnistunut messuosasto vahvistaa kävijöiden kokemusta yrityksestä tai tuotteesta. Onnistunut osasto yllättää ja parhaimmillaan myös kasvattaa. Olemme erikoistuneet kokemuksellisten ympäristöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Luomme yksilöllisiä ja mieleen painuvia tiloja yhdistelemällä taidetta, teknologiaa, omakohtaista kokemista sekä harkittua toiminnallisuutta.
Eri aiheiden kekseliäs esilletuonti, harkittu toiminnallisuus sekä selkeä esitystapa toimivat hyvin.

Kokemuksel­linen markkinointi

Kokemuksellisen markkinoinnin avulla synnytetään uutta ja kiinnostavaa brändimyönteistä sisältöä, josta kirjoitetaan ja keskustellaan, ja jota jaetaan eteenpäin sosiaalisessa mediassa. Kokemuksellisten markkinointitekojen kautta asiakas saa henkilökohtaisen kokemuksen yrityksen brändistä. Kun asiakkaalla on mahdollisuus kokea tuote tai palvelu käytännössä, he sisäistävät paremmin sen tarjoamat edut ja sopivuuden itselleen. Tätä kokemusta voidaan vahvistaa merkittävästi kekseliäillä ja aisteihin vetoavilla tapahtumaympäristöillä.

TAPAHTUMAMUOTOILU

Tarvitsetko apua tapahtuman suunnitteluun?

KONSEPTOINTI > SUUNNITTELU

Tarjoamme kokemuksellisten tilojen suunnittelua sekä tapahtumakonseptien ideointia toimeksiantoina. Luomme suunnitelmat huolella tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja räätälöimme palvelumme vastaamaan aina asiakkaan erityistarpeita.

Monipuolinen kokemuksemme elämyksellisten tapahtumien, tilojen ja tapahtumaympäristöjen muotoilusta takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tiedämme, miten erilaiset tuotannot on paras toteuttaa.

TAPAHTUMAMUOTOILU

Tarvitsetko apua tapahtuman suunnitteluun?

KONSEPTOINTI > SUUNNITTELU

Tarjoamme kokemuksellisten tilojen suunnittelua sekä tapahtumakonseptien ideointia toimeksiantoina. Luomme suunnitelmat huolella tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja räätälöimme palvelumme vastaamaan aina asiakkaan erityistarpeita.

Monipuolinen kokemuksemme elämyksellisten tapahtumien, tilojen ja tapahtumaympäristöjen muotoilusta takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tiedämme, miten erilaiset tuotannot on paras toteuttaa.